Forside

  Badminton

Clubben

Carlsro

Indkaldelse til generalforsamling

12. april 2022
Ordinær generalforsamling 2022 i Badminton Clubben Carlsro
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag den 26. april 2022 kl. 18:30 i Selskabslokalerne til højre for Carlsrohallen.
Tilmelding
Bestyrelsen byder traditionen tro på lidt mad og drikke, når generalforsamlingen er afsluttet.
Af hensyn til indkøb af mad og drikke bedes man tilmelde sig til generalforsamlingen senest
mandag den 25. april 2022 kl. 12.00 til formanden på kurt.mehlsen@post.tele.dk eller 4038 6493.
Baneformænd kan også tilmelde andre spillere på sit hold til deltagelse i generalforsamlingen.
Tilmelding er kun nødvendig, hvis man ønsker at deltage i spisningen.
Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2021-2022 fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af årskontingent (baneleje og medlemskab af BCC)
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest tirsdag den 19. april 2022)
6. Valg af bestyrelse, kritisk revisor og diverse udvalg
Formand: Kurt Mehlsen Ikke på valg
Kasserer: Vacant På valg for 2 år
Bestyrelsesmedlem: Henrik Abildgaard På valg
Steen Buusmann På valg
Vacant På valg
Suppleanter: Michael Pedersen På valg
Johnny Truelsen På valg
Revisor: Vacant På valg
7. Eventuelt
Regnskab 2021-2022 og budget 2022-2023 udsendes til alle baneformænd i uge 16, når en
revisor har gennemgået tallene.
Med venlig hilsen
Kurt Mehlsen
Formand

© Copyright 2015. All Rights Reserved.